Logo of

Wil je meer weten over obesitas?
Wil je praten met iemand die naar je luistert zonder een oordeel te vellen?
Wil je andere mensen met obesitas en overgewicht ontmoeten?

FAQ

Infobees is een pilootproject van de Patiëntenraad van BASO. Met een reeks van laagdrempelige, concrete initiatieven willen we de zorg voor mensen met obesitas verbeteren.

Onze belangrijkste doelen zijn:

  • betrouwbare en genuanceerde informatie verschaffen;
  • een veilige plek creëren, waar geluisterd wordt zonder te oordelen en waar mensen met obesitas lotgenoten kunnen ontmoeten;
  • activiteiten organiseren die mensen met obesitas sterken in hun eigenwaarde.
Two hands forming a heart shape.

Infobees informeert

Op sociale media en op het internet vind je veel informatie, te veel om door de bomen het bos nog te zien. Infobees wijst je de weg naar heldere, betrouwbare en genuanceerde informatie.

Op de website van Plexus (het ziekenhuisnetwerk van Oost-Vlaams-Brabant) kan je lezen wat obesitas is en wat de oorzaken en de gezondheidsrisico’s van obesitas zijn. Je leert er alles over mogelijke behandelingen van obesitas en er is een lijst van veelgestelde vragen.

De website van Eetexpert geeft informatie over verschillende thema’s die met eten te maken hebben, zoals gewichtsproblemen, eetstoornissen en eetproblemen en preventie van eetproblemen en gewichtsproblemen.

Zit je met een vraag en vind je het antwoord niet op deze websites? Kom dan naar een van onze activiteiten en stel je vraag aan een vrijwilliger, of gebruik het contactformulier van Infobees om je vraag te stellen aan een expert.

A black and white line drawing of an open door.

Infobees nodigt je uit

Elke maand ben je welkom op de Infobees-inloopnamiddag. Wij bieden een luisterend oor en een veilige plek, waar je kan praten over de problemen die je ondervindt met gewicht en gezondheid, de reacties van je omgeving en de moeilijkheden die je elke dag ervaart. Onze vrijwilligers beantwoorden je vragen en kunnen je eventueel ook doorverwijzen naar een professionele hulpverlener (indien je dat zelf wenst).

Op de inloopnamiddagen kan je ook lotgenoten ontmoeten en ervaren dat je er niet alleen voor staat.

De inloopnamiddagen vinden altijd plaats op een vrijdag, in LDC Edouard Remy of LDC Ruelenspark in Leuven. We starten met onze ontmoetingen in het najaar van 2024.

Ook op de activiteiten van Infobees ben je van harte welkom. We organiseren informatiesessies over oorzaken en behandelingen van obesitas, over gezonde voeding en levensstijl, psychologische aspecten van obesitas, obesitas bij kinderen, … Maar we brengen mensen met obesitas en hun omgeving ook bijeen voor leuke en ontspannende activiteiten zoals een wandeling, een kookworkshop, een yogasessie, …

Wil je erbij zijn? Kijk dan gauw in de kalender. Voor sommige activiteiten moet je inschrijven. Dat doe je door op de link in de kalender te klikken.

Two hands forming a heart shape.

Vrijwilligers gezocht!

Wil jij vrijwilliger worden bij Infobees en helpen bij het organiseren van onze activiteiten?

Lees hier wat wij van onze vrijwilligers verwachten, hoe je verzekerd bent, welke opleiding je krijgt als vrijwilliger enz.

Join BASO

Apply for membership of BASO for an annual membership fee of €40