Wij verwijzen hiermee naar het schrijven van Novo Nordisk van 1 juni 2023 omtrent informatie verstrekt onder het gezag van het FAGG

 • Rechtstreekse mededeling aan de gezondheidszorgbeoefenaars (DHCP)
 • Saxenda® (liraglutide) oplossing voor injectie in voorgevulde pen (FlexTouch®): bevoorradingstekort

Achtergrond:

 1. Het waarborgen van de beschikbaarheid van GLP-1 agonisten voor reeds behandelde patiënten om continuïteit van de behandeling te garanderen en gezien de huidige context van beperkte beschikbaarheid GLP-1 agonisten zo doeltreffend mogelijk inzetten bij mensen met obesitas met of zonder type 2 diabetes.
 2. Het uniformeren van aanpak rond obesitas in de regio zodat geen patiëntenstromen ontstaan in de zoektocht naar medicatie voor de behandeling van obesitas.

Prioriteit geven aan de terugbetaalde indicatie voor het gebruik van GLP-1 agonisten:

 1. Binnen PlexusENDmore verkiezen we GLP-1 agonisten voor te schrijven binnen de terugbetaalde indicatie: i.e. type 2 diabetes met BMI ≥ 30 kg/m2 en HbA1c > 7.5% en behandeling gedurende tenminste 3 maanden met één of meer antidiabetica.
 2. Indien patiënten in de terugbetaalde indicatie onvoldoende therapeutisch effect ervaren, dient er sneller overgeschakeld te worden naar andere therapieën indien mogelijk, en altijd op basis van de klinische beoordeling van de patiënt door de behandelende arts.

Indien personen reeds GLP-1 agonisten gebruiken:

 1. Personen die reeds GLP-1 agonisten gebruiken voor gewichtsverlies en daarmee het gewenste therapeutische effect hebben bereikt (>5% gewichtsreductie), dienen te worden aangemoedigd om de dosis zo laag mogelijk te houden zonder dat dit ten koste gaat van het therapeutische effect. Individuele aanpassingen dienen te worden gemaakt op basis van de klinische beoordeling van de persoon door de behandelende arts.
 2. Personen die reeds GLP-1 agonisten gebruiken voor gewichtsverlies, maar hiermee niet het gewenste therapeutische effect hebben bereikt (<5% gewichtsreductie), dienen het gebruik van GLP-1 agonisten te staken.

Indien personen nog geen GLP-1 agonisten gebruiken:

 1. Het opstarten van GLP-1 agonisten is niet de eerste stap in de behandeling van obesitas.
 2. Momenteel starten we in onze regio geen nieuwe patiënten met GLP-1 agonisten voor de indicatie van gewichtsmanagement.
 3. Bij ernstig invaliderende obesitas (EOSS 3-4) waarbij andere therapie opties faalden, kan op individuele basis overwogen worden om GLP-1 agonisten buiten de terugbetaalde indicatie voor te schrijven.

We wensen deze gedragscode aan te houden totdat er duidelijkheid is over de beschikbaarheid van Wegovy op de Belgische markt.

Conclusie:
Deze gedragscode heeft als doel de juiste toepassing van de lage voorraad aan GLP-1 agonisten bij personen met obesitas met of zonder type 2 diabetes te waarborgen, en een billijke verdeling binnen de regio te garanderen.

https://www.bcfi.be/nl/chapters/21?frag=25395&trade_family=32870

nl_BENederlands (België)