Over obesitas

Obesitas, een chronische ziekte:

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) definieert obesitas als "abnormale of overmatige vetophoping die de gezondheid kan schaden". Obesitas is een complexe medische aandoening waarbij de ophoping van overtollig lichaamsvet het risico op het ontwikkelen van talrijke gezondheidsproblemen verhoogt, waaronder diabetes, hartziekten, beroertes, kanker en vele andere. In 2013 erkende de American Medical Association (AMA) obesitas als een ziekte en wees daarbij op de noodzaak van meer medische aandacht en financiering voor onderzoek en behandeling. Andere grote medische organisaties, waaronder de World Obesity Federation en de European Association for the Study of Obesity, classificeren obesitas ook als een ziekte. De erkenning van obesitas als ziekte heeft belangrijke gevolgen voor zorgverleners en beleidsmakers. Het benadrukt de noodzaak van een alomvattende aanpak van preventie en behandeling van obesitas, met inbegrip van maatregelen op zowel individueel als maatschappelijk niveau. Het moedigt zorgverleners ook aan obesitas te beschouwen als een medische aandoening die gespecialiseerde zorg en aandacht vereist.

a group of people walking around a city square.
a large cathedral towering over a city filled with tall buildings.

Wat veroorzaakt overgewicht en obesitas?

Obesitas wordt veroorzaakt door een combinatie van genetische, milieu- en gedragsfactoren. Genetica speelt een rol bij het bepalen van iemands vatbaarheid voor obesitas, maar ook omgevingsfactoren zoals voeding, lichaamsbeweging en sociaal-economische status dragen bij tot de ontwikkeling van obesitas.

Word lid van BASO

Vraag het lidmaatschap van BASO aan tegen een jaarlijkse contributie van €40

Wat zijn de gevolgen van zwaarlijvigheid voor de gezondheid?

Aangezien zwaarlijvigheid een complexe medische aandoening is waarbij overtollig lichaam zich ophoopt, verhoogt het het risico op het ontwikkelen van talrijke gezondheidsproblemen, waaronder diabetes type 2, hart- en vaatziekten, hypertensie en bepaalde vormen van kanker. Het kan ook leiden tot lichamelijke en geestelijke gezondheidsproblemen zoals slaapapneu, gewrichtspijn, depressie, angst en verminderde levenskwaliteit.

a large building with a garden in front of it.
a group of buildings that have gold decorations on them.

Wereldwijde obesitas trends:

Obesitas is wereldwijd een groot probleem voor de volksgezondheid, met aanzienlijke gevolgen voor individuen, gezinnen en de samenleving als geheel. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) is obesitas sinds 1975 bijna verdrievoudigd. In 2016 hadden meer dan 1,9 miljard volwassenen (18 jaar en ouder) overgewicht, waarvan meer dan 650 miljoen zwaarlijvig waren. Daarnaast hadden 38 miljoen kinderen onder de vijf jaar in 2019 overgewicht of obesitas. De prevalentie van obesitas verschilt per land en regio, maar de trend neemt wereldwijd over het algemeen toe.

nl_BENederlands (België)