Over Obesitas Platform België

Obesitas Platform België is een nieuw beleidsgericht platform met als doel bruggen te bouwen van de wetenschappelijke gemeenschap met patiënten, industriële partners en beleidsmakers..

OPB Logo
People stack their hands

Missie en visie:

Het Obesitas Platform België wil een gezamenlijk antwoord bieden op de vele uitdagingen rond de obesitaszorg in België en deze vertalen naar actiepunten voor beleidsmakers. De visie: Het Platform stimuleert de samenwerking van een diverse groep experts op het gebied van obesitas om te komen tot een effectief obesitasbeleid en daarmee tot betere zorg en betere gezondheidsresultaten voor mensen met obesitas in België. De missie: De missie van het Platform is het ondersteunen van beleidsmakers om de toegang tot evidence-based en gestructureerde zorg op een kosteneffectieve manier te verbeteren en de normen van kwaliteitszorg te verhogen. Het Platform wil vooroordelen en stigma's rond obesitas wegnemen en wil beleidsmakers en andere actoren informeren over de aard van de ziekte en de behandelingsmethoden. Door deze verandering van verhaal kunnen mensen met obesitas toegang krijgen tot dezelfde medisch noodzakelijke en gedekte zorg die wordt aangeboden aan anderen die aan chronische ziekten lijden.

Waarom nu?

Obesitas is aangeduid als een prioriteit in de gezondheidszorg om aan te werken in 2022-2024. Dit is een belangrijk signaal van de federale minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke en het RIZIV/INAMI, het Belgisch instituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. Dit creëert een uniek momentum voor een coalitie van Belgische obesitasdeskundigen, die pleiten voor een zorgpad dat gericht is op toegankelijke en efficiënte obesitaszorg. De juiste zorg moet worden gegeven op het juiste moment en aangepast aan de behoeften van elk individu. De uitzonderlijke samenwerking, vanuit verschillende invalshoeken binnen het Platform, heeft één hoofddoel: oplossingen aanreiken voor de vele uitdagingen rond effectieve obesitaszorg.

Stuurgroep

Stemgerechtigde leden

  • Bart Van der Schueren - voorzitter (BASO) 
  • Inge Gies - medevoorzitter (BASO) 
  • Matthias Lannoo - (BASO) 

Roland Devliegher (BASO) 
Stefan Teughels (BASO) 
Denis Pitot (contactpersoon BESOMS) 
Ines Van Houtte (BASO Patiëntenraad)  

Leden zonder stemrecht

Ethicon 
Medtronic 
Novo Nordisk 

Goodlife 
Lilly 
Ritme  

Word lid van BASO

Vraag het lidmaatschap van BASO aan tegen een jaarlijkse contributie van €40

nl_BENederlands (België)