Publicaties

Obesitas Platform België Beleidsaanbevelingen voor een holistische aanpak van obesitas als chronische ziekte

De PDF downloaden

  • Richtlijnen Nederland (PON)
  • Factsheet van richtlijn "Overgewicht en obesitas bij volwassenen".
  • Richtlijnen NL 

Stroomschema behandeling obesitas voor huisartsen

Brief aan de redacteur in acta clinica Belgica

Stroomschema behandeling obesitas voor huisartsen

Brief aan de redacteur in acta clinica Belgica

Een multidisciplinaire aanpak van obesitas: een casestudie

BASO klinische praktijkrichtlijnen voor de metabole en niet-chirurgische ondersteuning van de bariatrische chirurgiepatiënt

Bariatrische intake en follow-up

Een stroomschema voor de intake en follow-up van volwassen bariatrische patiënten is besproken tijdens een vorige algemene vergadering van BASO. Het stroomschema kan hier worden geraadpleegd. Laat ons uw opmerkingen en commentaar weten door ze per e-mail aan het secretariaat te sturen.

Word lid van BASO

Vraag het lidmaatschap van BASO aan tegen een jaarlijkse contributie van €40

nl_BENederlands (België)