Publicaties

  • Richtlijnen Nederland (PON)
  • Factsheet van richtlijn "Overgewicht en obesitas bij volwassenen".
  • Richtlijnen NL 

Stroomschema behandeling obesitas voor huisartsen

PlexusENDmore - gedragscode

Brief aan de redacteur in acta clinica Belgica

Stroomschema behandeling obesitas voor huisartsen

Brief aan de redacteur in acta clinica Belgica

Een multidisciplinaire aanpak van obesitas: een casestudie

BASO klinische praktijkrichtlijnen voor de metabole en niet-chirurgische ondersteuning van de bariatrische chirurgiepatiënt

Bariatrische intake en follow-up

Een stroomschema voor de intake en follow-up van volwassen bariatrische patiënten is besproken tijdens een vorige algemene vergadering van BASO. Het stroomschema kan hier worden geraadpleegd. Laat ons uw opmerkingen en commentaar weten door ze per e-mail aan het secretariaat te sturen.

Word lid van BASO

Vraag het lidmaatschap van BASO aan tegen een jaarlijkse contributie van €40

nl_BENederlands (België)