Naar aanleiding van de recente discussies over het gebruik van Ozempic (semaglutide) voor de behandeling van obesitas, wil de Belgische Vereniging voor de Studie van Obesitas haar standpunt terzake toelichten.

Bijgevoegd vindt u onze uitgebreide reactie die dieper ingaat op dit onderwerp. Ons standpunt is dat het voorschrijven van Ozempic in lijn is met de gedragscode die wij hebben aanbevolen voor de behandeling van obesitas gepaard met type 2 diabetes als een vergoede indicatie. Artsen die Ozempic voorschrijven voor ernstige vormen van obesitas zonder type 2 diabetes doen dit op basis van professioneel oordeel en in het beste belang van hun patiënten, in overeenstemming met de Eed van Hippocrates.

We roepen op tot een constructieve dialoog met alle belanghebbenden om samen een doeltreffende aanpak voor de behandeling van obesitas te vinden. Dit is vooral cruciaal omdat meer dan een vijfde van de volwassen bevolking in België momenteel aan deze aandoening lijdt. We dringen er bij zorgverleners, beleidsmakers en de gemeenschap in het algemeen op aan om gesprekken aan te gaan die bijdragen tot het vormgeven van een allesomvattend en ethisch behandelingsregime voor obesitas.

De PDF downloaden

nl_BENederlands (België)