Nieuws

BASO Logo

Positieverklaring Aanbevelingen Ozempic

Naar aanleiding van de recente discussies over het gebruik van Ozempic (semaglutide) voor de behandeling van obesitas, wil de Belgische Vereniging voor de Studie van Obesitas haar standpunt terzake toelichten. In bijlage vindt u onze uitgebreide reactie die dieper ingaat op dit onderwerp. Ons standpunt is dat het voorschrijven van Ozempic in overeenstemming is met de gedragscode die we hebben aanbevolen voor de behandeling van obesitas gepaard met type 2 diabetes als een terugbetaalde indicatie. Artsen die Ozempic voorschrijven voor ernstige vormen van obesitas zonder type 2 diabetes doen dit op basis van professioneel oordeel en in het belang van hun patiënten, in overeenstemming met de Eed van Hippocrates. We roepen op tot een constructieve dialoog met alle belanghebbenden om gezamenlijk een effectieve aanpak te vinden voor de behandeling van obesitas. Dit is vooral cruciaal omdat meer dan een vijfde van de volwassen bevolking in België momenteel aan deze aandoening lijdt. We dringen er bij zorgverleners, beleidsmakers en de gemeenschap in het algemeen op aan om gesprekken aan te gaan die bijdragen tot het vormen van een allesomvattend en ethisch behandelingsregime voor zwaarlijvigheid.

De PDF downloaden

World obesity day europe.

De Obesitaskliniek van UZ Leuven organiseerde een mijlpaal op 4 maart 2023

Op 4 maart 2023 organiseerde de Obesitaskliniek van UZ Leuven een mijlpaalevenement naar aanleiding van één jaar COM-erkenning. Het symposium onderzocht de complexiteit van stapsgewijze zorg in obesitasmanagement en had opmerkelijke sprekers zoals Gert Van Assche, Hoofdarts aan UZ Leuven, en Frank Vandenbroucke, de Belgische minister van Volksgezondheid. De dag was verdeeld in twee hoofdsegmenten, waarbij het tweede werd ingeleid door Euan Woodward en een multidisciplinair team van UZ Leuven. Het evenement culmineerde in een wandeling ter gelegenheid van Wereld Obesitas Dag, als symbool van een collectieve inzet voor een gezond gewicht en welzijn. De video met deze hoogtepunten is gefilmd en geproduceerd door Tim EDGAR Communicatie.

a computer screen with a text description on it.

PlexusENDmore - Gedragscode voor het gebruik van GLP-1 agonisten bij personen met obesitas zonder type 2 diabetes

Wij verwijzen hiermee naar het schrijven van Novo Nordisk van 1 juni 2023 omtrent informatie verstrekt onder het gezag van het FAGG - Rechtstreekse mededeling aan de gezondheidszorgbeoefenaars (DHCP) - Saxenda® (liraglutide) oplossing voor injectie in voorgevulde pen (FlexTouch®): bevoorradingstekort Rationale: 1. Het waarborgen van de beschikbaarheid van GLP-1 agonisten voor reeds behandelde patiënten om continuïteit van de behandeling te garanderen en gezien de huidige context van beperkte beschikbaarheid GLP-1 agonisten zo doeltreffend mogelijk inzetten bij mensen met obesitas met of zonder type 2 diabetes. 2. Het uniformeren van aanpak rond obesitas in de regio zodat geen patiëntenstromen ontstaan in de zoektocht naar medicatie voor de behandeling van obesitas. Prioriteit geven aan de terugbetaalde indicatie voor het gebruik van GLP-1 agonisten: 1. Binnen PlexusENDmore verkiezen we GLP-1 agonisten voor te schrijven binnen de terugbetaalde indicatie: i.e. type 2 diabetes met BMI ≥ 30 kg/m2 en HbA1c > 7.5% en behandeling gedurende tenminste 3 maanden met één of meer antidiabetica. 2. Indien patiënten in de terugbetaalde indicatie onvoldoende therapeutisch effect ervaren, dient er sneller overgeschakeld te worden naar andere therapieën indien mogelijk, en altijd op basis van de klinische beoordeling van de patiënt door de behandelende arts. Indien personen reeds GLP-1 agonisten gebruiken: 1. Personen die reeds GLP-1 agonisten gebruiken voor gewichtsverlies en daarmee het gewenste therapeutische effect hebben bereikt (>5% gewichtsreductie), dienen te worden aangemoedigd om de dosis zo laag mogelijk te houden zonder dat dit ten koste gaat van het therapeutische effect. Individuele aanpassingen dienen te worden gemaakt op basis van de klinische beoordeling van de persoon door de behandelende arts. 2. Personen die reeds GLP-1 agonisten gebruiken voor gewichtsverlies, maar hiermee niet het gewenste therapeutische effect hebben bereikt (<5% gewichtsreductie), dienen het gebruik van GLP-1 agonisten te staken. Indien personen nog geen GLP-1 agonisten gebruiken: 1. Het opstarten van GLP-1 agonisten is niet de eerste stap in de behandeling van obesitas. 2. Momenteel starten we in onze regio geen nieuwe patiënten met GLP-1 agonisten voor de indicatie van gewichtsmanagement. 3. Bij ernstig invaliderende obesitas (EOSS 3-4) waarbij andere therapie opties faalden, kan op individuele basis overwogen worden om GLP-1 agonisten buiten de terugbetaalde indicatie voor te schrijven. We wensen deze gedragscode aan te houden totdat er duidelijkheid is over de beschikbaarheid van Wegovy op de Belgische markt. Conclusie: Deze gedragscode heeft als doel de juiste toepassing van de lage voorraad aan GLP-1 agonisten bij personen met obesitas met of zonder type 2 diabetes te waarborgen, en een billijke verdeling binnen de regio te garanderen.

Mathias T’syen

Lancering van boek "mijn traject van 130 naar 79 kg, een persoonlijk verhaal

In 2017 onderging ik een gastric bypass en daarmee viel ik meer dan 50 kilo af. In 2019 deed ik een buikwandcorrectie. Daarover schreef ik een boek. Hierboven aan het woord: Mathias T'syen. In 'Mijn Traject' beschrijft hij het bewogen fysieke en geestelijke parcours van de gezellige ronde tiener Mathias, bekend als de knuffelbeer Thomas in de Disney-reeks 'Jonge Garde', tot de 50 kilogram lichtere versie van zichzelf. Vijf jaar geleden begon Mathias' tweede leven na een gastric bypass, in de volksmond een maagverkleining. Hij onthult zonder complexen de mentale en fysieke problemen die achter zijn gemoedelijke uiterlijk en mediagenieke lach schuilgaan. En hij belicht de worstelingen met eten, de weegschaal en de spiegel die hij vandaag, ook na zijn operatie, nog steeds levert. In dit openhartige boek rekent hij af met al die gedachten of oordelen over obesitas en een maagverkleining. Nee, deze ingreep is niet de gemakkelijkste weg voor luie en gemakzuchtige dikkerds! 'Mijn Traject' is Mathias' hoogstpersoonlijke bijdrage om een hardnekkig misverstand en een taboe te doorbreken.

Word lid van BASO

Vraag het lidmaatschap van BASO aan tegen een jaarlijkse contributie van €40

nl_BENederlands (België)