News

World obesity day europe.

The Obesity Clinic at UZ Leuven hosted a landmark event on March 4, 2023

Marking one year of COM-acknowledgment, The Obesity Clinic at UZ Leuven hosted a landmark event on March 4, 2023. The symposium explored the complexities of stepwise care in obesity management and featured notable speakers like Gert Van Assche, Hoofdarts at UZ Leuven, and Frank Vandenbroucke, Belgium's Minister of Health. The day was divided into two main segments, with the second being introduced by Euan Woodward and a multi-disciplinary team from UZ Leuven. The event culminated in a walk to mark World Obesity Day, symbolizing a collective commitment to healthy weight and well-being. The video capturing these highlights was filmed and produced by Tim EDGAR Communications.

a computer screen with a text description on it.

PlexusENDmore – Code of conduct voor het gebruik van GLP-1 agonisten bij personen met obesitas zonder type 2 diabetes

Wij verwijzen hiermee naar het schrijven van Novo Nordisk van 1 juni 2023 omtrent informatie verstrekt onder het gezag van het FAGG - Rechtstreekse mededeling aan de gezondheidszorgbeoefenaars (DHCP) - Saxenda® (liraglutide) oplossing voor injectie in voorgevulde pen (FlexTouch®): bevoorradingstekort Rationale: 1. Het waarborgen van de beschikbaarheid van GLP-1 agonisten voor reeds behandelde patiënten om continuïteit van de behandeling te garanderen en gezien de huidige context van beperkte beschikbaarheid GLP-1 agonisten zo doeltreffend mogelijk inzetten bij mensen met obesitas met of zonder type 2 diabetes. 2. Het uniformeren van aanpak rond obesitas in de regio zodat geen patiëntenstromen ontstaan in de zoektocht naar medicatie voor de behandeling van obesitas. Prioriteit geven aan de terugbetaalde indicatie voor het gebruik van GLP-1 agonisten: 1. Binnen PlexusENDmore verkiezen we GLP-1 agonisten voor te schrijven binnen de terugbetaalde indicatie: i.e. type 2 diabetes met BMI ≥ 30 kg/m2 en HbA1c > 7.5% en behandeling gedurende tenminste 3 maanden met één of meer antidiabetica. 2. Indien patiënten in de terugbetaalde indicatie onvoldoende therapeutisch effect ervaren, dient er sneller overgeschakeld te worden naar andere therapieën indien mogelijk, en altijd op basis van de klinische beoordeling van de patiënt door de behandelende arts. Indien personen reeds GLP-1 agonisten gebruiken: 1. Personen die reeds GLP-1 agonisten gebruiken voor gewichtsverlies en daarmee het gewenste therapeutisch effect hebben bereikt (>5% gewichtsreductie), dienen te worden aangemoedigd om de dosis zo laag mogelijk te houden zonder dat dit ten koste gaat van het therapeutisch effect. Individuele aanpassingen dienen te worden gemaakt op basis van de klinische beoordeling van de persoon door de behandelende arts. 2. Personen die reeds GLP-1 agonisten gebruiken voor gewichtsverlies, maar hiermee niet het gewenste therapeutisch effect hebben bereikt (<5% gewichtsreductie), dienen het gebruik van GLP-1 agonisten te staken. Indien personen nog geen GLP-1 agonisten gebruiken: 1. Het opstarten van GLP-1 agonisten is niet de eerste stap in de behandeling van obesitas. 2. Momenteel starten we in onze regio geen nieuwe patiënten met GLP-1 agonisten voor de indicatie van gewichtsmanagement. 3. Bij ernstig invaliderende obesitas (EOSS 3-4) waarbij andere therapie opties faalden, kan op individuele basis overwogen worden om GLP-1 agonisten buiten de terugbetaalde indicatie voor te schrijven. We wensen deze code of conduct aan te houden totdat er duidelijkheid is over de beschikbaarheid van Wegovy op de Belgische markt. Conclusie: Deze code of conduct heeft als doel de juiste toepassing van de lage voorraad aan GLP-1 agonisten bij personen met obesitas met of zonder type 2 diabetes te waarborgen, en een billijke verdeling binnen de regio te garanderen.

Mathias T’syen

Lancering van boek ‘mijn traject van 130 naar 79 kg, een persoonlijk verhaal’

In 2017 onderging ik een gastric bypass en daarmee viel ik meer dan 50 kilogram af. In 2019 deed ik een buikwandcorrectie. Daarover schreef ik een boek.’ Hierboven aan het woord: Mathias T’syen. In 'Mijn Traject' beschrijft hij het bewogen fysieke en geestelijke parcours van de gezellig ronde tiener Mathias, bekend als de knuffelbeer Thomas in de Disney-reeks 'Jonge Garde', tot de 50 kilogram lichtere versie van zichzelf. Vijf jaar geleden begon Mathias’ tweede leven na een gastric bypass, in de volksmond een maagverkleining. Hij onthult zonder complexen de mentale en fysieke problemen die achter zijn gemoedelijke uiterlijk en mediagenieke lach schuilden. En hij belicht de worstelingen met eten, de weegschaal en de spiegel die hij vandaag, ook na zijn operatie, nog steeds levert. In dit openhartig boek rekent hij af met al die gedachten of oordelen over obesitas en een maagverkleining. Nee, deze ingreep is niet de gemakkelijkste weg voor luie en gemakzuchtige dikkerds! 'Mijn Traject' is Mathias’ hoogstpersoonlijke bijdrage om een hardnekkig misverstand en een taboe te doorbreken.

Join BASO

Apply for membership of BASO for an annual membership fee of €40

en_GBEnglish (UK)